*
top of page

You are the universe

“You are the universe, expressing itself as a human for a little while.” - Eckhart Tolle -


Ako malo zastanemo i usporimo korak u “lovu na vjetrenjače” i okrenemo se sebi samima, možda još stignemo shvatiti koliko smo važni u osobnom djelovanju u prostoru u kojem živimo.


Uredila: Sanja Paić

Foto: Internet

7 views0 comments
bottom of page