*
top of page

Upravljanje kvalitetom i sigurnošću prometa

Updated: Aug 17, 2023

Širenje Europske unije dovelo je do izazova s kojim se više desetaka godina čekalo, a to je stvaranje jedinstvenog prometnog sustava u Europi. U cestovnom prometu se to već osjeti, ali željeznički još kaska.


Jedan od glavnih izazova tako je postao razvoj željezničkog prometa. Posebna pozornost se posvetila sigurnosti prometa i uspostavi sustava upravljanja sigurnošću. Područje kvalitete voznog reda i povećanja rada u putničkom i teretnom prometu su prepušteni željezničkim poduzećima. Tako su izostali očekivani pozitivni učinci i nakon značajnih ulaganja u željezničku infrastrukturu. Posebno su to osjetile zemlje s manjim opsegom željezničkog prometa. To se vidi i u zadnjim izvješćima Europske komisije.


Pozitivna iskustva uspostave sustava upravljanja sigurnošću u željezničkim poduzećima s prepoznavanjem svojih osnovnih elemenata moguće je primijeniti na uspostavu sustavnog upravljanja voznim redom u željezničkim poduzećima. Dodatna podloga za takvu odluku je primjena zahtjeva ISO standarda, a osobito norme ISO 9001. Izazovi u ovim aktivnostima su se pojavili zbog neprepoznavanja zahtjeva norme ISO 9001 u zakonskim okvirima vezanim uz željeznički sustav. Osim toga do izražaja dolazi zatvorenost željezničkog menadžmenta prema promjenama, ali i nedovoljno upoznavanje menadžera kvalitete sa željezničkim sustavom.

Najveći izazov za razvoj željezničkog sustava s prometnog aspekta bila je podjela jedinstvenog tehnološkog procesa stvaranja prijevoznih usluga. Taj jedinstveni tehnološki proces trebalo je podijeliti na zasebne tehnološke podprocese unutar upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.


Vozni red sa svojim prijevoznim tokovima i materijalno tehničkim resursima u tom je tehnološkom procesu bio prva faza, faza planiranja. Aktivnosti izrade voznog reda su podjelom jedinstvenog željezničkog sustava izgubile na značaju umjesto da su ojačale. Zbog toga je za potrebe izrade modela upravljanja voznim redom provedeno istraživanje željezničkog menadžmenta kako bi se pronašli smjerovi izlaska iz prepoznatih izazova.


Autor: dr. sc. Dražen Kaužljar

Izvor: ŽELKON 2018, Niš

Foto: elijah-macleod-unsplash

25 views0 comments
bottom of page