*
top of page

Unaprjeđenje sigurnosti na križanjima cesta i industrijskih kolosijeka

Updated: Aug 14, 2020

Rail Cargo Logistics - Croatia je, kao domaćin i potpora Institutu, ugostio predstavnike Rail Cargo Carrier - Croatia, Grada Zagreba, Zagreb Holdinga, Hrvatskih cesta, Zagrebtransa, PU Zagreb i HŽ Infrastrukture. Tema sastanka je bila „Unaprjeđenje sigurnosti na križanjima cesta i industrijskih kolosijeka“.U prvom dijelu prezentirani su rezultati istraživanja Instituta o postojećem stanju križanja cesta s industrijskim kolosijecima na području Grada Zagreba.


Prikazan je video akcija s 5 specifičnih križanja (Ulica Siniše Glavaševića, Samoborska ulica, Tomislavova ulica, Žitnjačka ulica i kolodvor Sesvete).

Naglasak je stavljen na loše stanje i nestandardiziranost prometnih znakova i signalizacije, zapuštenost industrijskih kolosijeka i matičnjaka te nepoštivanje  prometnih propisa sudionika cestovnog prometa na križanjima cesta i industrijskih kolosijeka.

U drugom dijelu su se uključili sudionici sastanka sa svojim iskustvima, stavovima i prijedlozima rješenja. Većina stručnjaka smatra kako bi vlasnici industrijskih kolosijeka trebali biti pokretači osuvremenjivanja na križanjima. Ostala je nepoznanica tko su stvarni vlasnici i posjednici zapuštenih industrijskih kolosijeka. Slijedeća tema odnosila se na mogućnost utvrđivanja pojma „industrijski matičnjak“ i njegova vlasništva. On služe spajanju kolodvorskih kolosijeka s kolosijecima unutra industrijskih pogona. Taj pojam bi trebalo propisati zakonskim ili podzakonskim aktima. Najučinkovitije održavanje bi bilo od strane upravitelja željezničke infrastrukture.


Zadnja tema bila je kako pronaći optimalno rješenje za osuvremenjivanje prometnih znakova i signalizacije na križanjima cesta i industrijskih kolosijeka. S industrijskih kolosijeka koji više nisu u uporabi trebalo bi maknuti prometne znakove. Otvorilo se pitanje opravdanosti prometnog znaka „STOP“ na križanjima gdje manevarsko osoblje zaustavlja cestovna vozila. Sudionici cestovnog prometa ne pridržavaju se prometnih pravila na takvim križanjima. Svi su se složili kako bi najbolje rješenje za križanje industrijskog matičnjaka i Samoborske ceste bilo ugradnja svijetlo - zvuk signalizacije.

Temeljem iznesenih razmišljanja usvojeni su sljedeći zaključci:

1. safety.guru INSTITUT će kao organizator sastanka dostaviti zapisnik na usuglašavanje

2. usuglašeni zapisnik će biti podloga Gradu Zagrebu za pokretanje inicijative prema HŽ Infrastrukturi oko utvrđivanja stvarnog tehničkog i imovinsko-pravnog stanja industrijskih kolosijeka na području Grada Zagreba

3. usuglašeni zapisnik biti će podloga PU Zagrebačkoj za istraživanje najboljeg rješenja prometnih znakova i signalizacije na križanjima cesta i industrijskih kolosijeka

4. safety.guru INSTITUT će u suradnji s Gradom Zagreb i PU Zagrebačkom provesti jednosatnu preventivnu akciju na jednom od križanja cesta i industrijskih kolosijeka

5. nakon utvrđivanje stavi iz točke 2. i 3. Zagrebačke ceste će poduzeti aktivnosti u cilju osuvremenjivanje prometnih znakova na križanjima cesta i industrijskih kolosijeka.


Sudionici sastanka popunili su anketni listić o zadovoljstvu organizacijom i sadržajem sastanka. Izrazili su visoko zadovoljstvo. Određeni odgovori upućuju na potrebu uključivanja stvarnih vlasnika i posjednika industrijskih kolosijeka u traženja rješenja.


Neformalni dio sastanka bio je u obližnjem restoranu gdje su se sudionici bolje upoznali te izmijenili iskustva iz drugih zanedničkih područja rada.

Projekt: „IMA LI BUDNIH? IZABERI ŽIVOT!”

Sastanak: „Unaprjeđenje sigurnosti na križanjima cesta i industrijskih kolosijeka

Vrijeme: 20. srpnja 2020.

Mjesto: Rail Cargo Logistics - Croatia, Zagreb, Radnička cesta 39

Predavač: Dražen Kaužljar

Sponzor: Rail Cargo Logistics - Croatia

Sudionici:

1. Iva Toš – Grad Zagreb Gradska uprava za promet Grada Zagreb

2. Hrvoje Banović – Zagreb Holding Hrvatske ceste d.o.o.

3. Tomislav Pranjić – Policijska uprava zagrebačka

4. Stjepan Bajzek – HŽ Infrastruktura d.o.o.

5. Zlatko Krivokuća – Zagrebtrans d.o.o.

6. Damir Vukić – Rail Cargo Logistics-Croatia

7. Milan Brkić – Rail Cargo Carrier - Croatia

8. Borislav Topalović - Cargo Carrier - Croatia

9. Dražen Kaužljar – safety.guru INSTITUT.

Autor: Dražen Kaužljar

Foto: Damir Vukić


170 views0 comments
bottom of page