*
top of page

Uloga kolodvora u rastućoj prijevoznoj potražnji

Updated: Jun 28, 2019

Možete li zamisliti da ste vitez na konju i stojite pred utvrdom, a u dvorcu prekrasna princeza? Ili, možete li zamisliti da ste prekrasna princeza u dvorcu, a ispred snažni i hrabri princ? I između te dvije osobe stoje samo ulazna vrata u utvrdu. Tako da puno toga ovisi o ulaznim vratima. Ako su vrata lijepa i privlačna, princ će reći ovo je uredna zajednica i privući će ga da uđe u dvorac i shvati da tamo živi prekrasna princeza. Isto tako, će princeza misliti, onaj tko prepozna ljepotu i moć ulaznih vrata ući će u dvorac i zaslužiti moju pozornost. A što ako je suprotno i ulazna vrata su loša?


Slično je danas i sa željezničkim kolodvorima. Kolodvori su ulazna vrata u gradove. Ako su kolodvori lijepi i uredni to nešto govori i o gradu. Posjetitelji će odmah s pozitivnim stavom prihvatiti grad. I zadržati se dulje nego su i planirali. Građani tog grada će biti ponosni i na svoj grad i na svoj kolodvor. A što ako je kolodvor zapušten? Hoće li posjetitelj potražiti prvi vlak za dalje ili će s nepovjerenjem krenuti u grad? I već u startu smanjiti turističku atrakciju grada. U svakom slučaju tada je kolodvor sramota svoga grada i željeznica je udaljena od grada za koju živi.


Mogu li kolodvori u budućnosti postati ponovo ulazna vrata u gradove?


Koliko god je u svojoj prošlosti izgradnja željezničkih pruga bila pokretač razvoja različitih regija i gradova danas su željeznički kolodvori postali neatraktivna mjesta gdje se ljudi zadržavaju kratko i samo u tranzitu. Monopolski položaj željezničkih poduzeća, slaba prilagodljivost potrebama korisnika te kruti željeznički propisi i prijevozničke tarife u većini europskih željeznica značajno su utjecale na drastično smanjenje udjela željezničkog prometa. Dugogodišnja stagnacija i neulaganje u željeznički promet doveli su do zapuštanja i neupotrebljivosti tih sredstava u željezničkom sustavu. Visoke cijene održavanja utječu na rušenje željezničkih kolodvora i izgradnju funkcionalnih natkrivenih perona za prijem i otpremu putnika.


Implementiranje pozitivnih rješenja razvijenih željezničkih poduzeća prvenstveno se odnosi na velike željezničke kolodvore u kojima se je napravila prenamjena klasičnih čekaonica, vestibula i drugih pratećih željezničkih sadržaja u funkcionalne prostore s pretežno uslužnim djelatnostima: trgovine, kafići, restorani pa i hoteli. Ako za takvim sadržajima postoji potražnja, postojeće prazne korisne površine u željezničkim kolodvorima moguće je prenamijeniti i iskoristiti. Razvoj novih rješenja iz područja turističkog, kulturnog i sportskog sadržaja je u prvom redu razvoj suradnje željezničkih poduzeća s lokalnom upravom i lokalnim organizacijama i udruženjima.


Uloga kolodvora u rastućoj prijevoznoj potražnji dalje je moguća samo uz izgradnju informacijsko-informatičkog sustava željezničkih kolodvora koji bi objedinjavao različite informacije iz područja prijevoza ali i drugih značajnih područja važnih kako za korisnike usluga tako i za prezentiranje lokalne uprave odnosno županijskih središta i drugih gradova i naselja.


Osim sagledavanja željezničkog aspekta potrebno je i istražiti mišljenja i stavove lokalne vlasti o značaju kolodvora za funkcioniranje lokalne zajednice. Potrebno je prepoznavanje njihovih potreba i zahtjeva: to je temelj za zajednički rad na modernizaciji željezničkih kolodvora.


A vi, imate li vi kakvih ideja o suvremenim rješenjima željezničkih kolodvora?


Autor: dr. sc. Dražen Kaužljar

Izvor: Željeznice 21

Foto: jonas-tebbe-unsplash


50 views0 comments
bottom of page