*
top of page

Učitelji koji promiču kulturu i sigurnost u prometu

Updated: Feb 11, 2021

Safety.guru Institut čine ljudi, partneri i entuzijasti koji zajednički surađuju kako bi stvorili moderno, inspirativno i inovativno okruženje za realizaciju budućih projekata u prometnom sektoru, a s naglaskom na promicanje kulture i sigurnosti te čovjeka kao glavnog čimbenika prometnog sustava.


Sinergijom različitih domena djelatnosti postiže se uspješnije poslovanje i realizacija poslovnih aktivnosti.

Suvremena tehnička i tehnološka rješenja brže se razvijaju nego što ih čovjek može pratiti. Proaktivnim aktivnostima želi se pojedinca INFORMIRATI, EDUCIRATI, PREVENIRATI; upozoriti na kritična ponašanja i rizike takvog ponašanja, MOTIVIRATI; pokrenuti i potaknuti na ostvarivanje i aktivno sudjelovanje u zajednici te stvaranje sigurnijeg prometnog okruženja.

Smjerovi djelovanja su: PROMET, SIGURNOST, PSIHOLOGIJA I KULTURA; svaki smjer za sebe, ali i kao cjelina u svrhu čovjekovog sigurnog djelovanja u prometnom sustavu.


GURU pojam na Sanskrtu znači „vrlo značajan“ i “učitelj“, onaj koji je za učenike nezamjenjiv u njihovoj potrazi za znanjem i putem ka "buđenju", "probuđenosti" iz sna o stvarnosti i sposobnosti sagledavanja stvarnosti kakva ona doista jest.


U suvremenom zapadnom korištenju može biti i stručnjak s natprosječnim znanjem i dugim iskustvom u nekom području. Na tom tragu je i naziv Instituta kao asocijacija da ga čine ambasadori učenja, promicanja i širenja znanja i spoznaja o važnosti sigurnog i kulturnog djelovanja u prometu, ali i životu uopće.

Upravo upotreba Sanskrta pokazuje izlazak iz uobičajenog i uhodanog u novo i poticajno. Nova inovativna snaga, vjetar u leđa prometnoj struci.

GU označava duhovno neznanje u kojem se nalazi većina čovječanstva, RU označava svjetlost duhovnog znanja koje rasvjetljava neznanje.

Guru je onaj koji rasvjetljava tamu neznanja u čovjeku, a daruje mu duhovna iskustva i znanje.

#budikaohobotnica #hobotnicasastavom #pozitivanstavuprometu #želimznativiše


Autor: Sanja Paić

Foto: Dražen Kaužljar / Internet

50 views0 comments
bottom of page