*
top of page

Turistička atrakcija: do Bačvica uz željeznički kolodvor Split

Pripremajući se svojevremeno za kolegij o turizmu proučavao sam udžbenik Siniše Horaka „Turizam i promet“. U njemu je bilo dosta teorija koje su pojašnjavale turistička i ostala putovanja.

Jedna od njih je Maslowljeva teorija koja ljudske potrebe dijeli na fiziološke, sigurnosne, društvene, potrebe za poštovanjem te potrebe za samoostvarenjem.

Turizam podrazumijeva kao društvenu potrebu , a obuhvaća i potrebe za poštovanjem te potrebe za samoostvarenjem.

Uloga prijevoza u turizmu očituje se kroz dostupnost turističke destinacije, kretanje unutar turističke destinacije te kroz samo putovanje određenim prijevoznim sredstvima. Kad je riječ o Splitu kao turističkoj destinaciji, prepoznatljiva je potpuna potreba za prijevozom, a još više rješavanje prometne dostupnosti i prijevoza unutar samog Splita.


Prometna dostupnost je skup različitih činitelja koji prijevoz čine sigurnim, udobnim, pogodnim s obzirom na vrijeme prijevoza i prihvatljivost cijena te kojim se omogućuje prijevoz većeg broja putnika. Pri razradi prometne dostupnosti utvrđuje se ishodište te odredište putovanja te prepoznavanje određenih turističkih atrakcija u gradu. Split osim što je turistička destinacija, on je i tranzitno putničko čvorište. Poseban problem predstavlja tranzitni prijevoz. On otežava i dostupnost turističkim atrakcijama u gradu što dovodi do pitanja unutarnje prometne dostupnosti.


Unutarnja prometna dostupnost jest mogućnost dolaska do pojedinog odredišta u turističkoj destinaciji nekim prijevoznim sredstvom, odnosno pješice, od objekta smještaja ili neke druge polazišne točke u destinaciji, pod prihvatljivim uvjetima za svrhu putovanja. Svaki odlazak iz mjesta privremenog stanovanja u turističkoj destinaciji u neko odredište u toj turističkoj destinaciji, udaljeno više od 500 metara u prometnom smislu smatra se putovanjem. Split obiluje nizom turističkih atrakcija. Plaža Bačvice su jedna od poznatih turističkih atrakcija.


Kad se turisti nekako dovuku do trajektne luke, autobusnog kolodvora ili željezničkog kolodvora čeka ih još jedna neugodna šetnja uz cestu zatrpanu osobnim automobila. Sve se to zaboravi kad se dođe do mora i osvježi. Popularnost Bačvica je veća od problema unutarnje prometne dostupnosti. Ipak, oni domaći, dosjetili su se načina te do omiljene plaže dolaze uz željeznički kolosijek, odnosno izvlačnjak u kolodvoru Split. Naravno, to je zabranjeno i opasno, ali za njih prihvatljivo. I tu dolazimo do pogleda na lošu prometnu dostupnost Bačvica kao problem ili kao izazov. Korisno je gledati kao na izazov.

Unutarnja prometna dostupnost plaže Bačvice kao izazov!? Može li se površina uz željeznički kolosijek u kolodvoru Split koji vodi do Bačvica urediti kao prijevozna turistička atrakcija? Naravno da može. Važno je prvenstveno paziti na sigurnost turista koji bi ju koristili, a to je moguće i kvalitetnim turističkim putokazima i znakovima obavijesti koji su važni za kretanje turista i njihovo snalaženje u prostoru, pravovremeno, svrsishodno i istinito informiranje na prometnici te je vrlo važan dio ukupnog turističkog doživljaja. Sadržaj, boja, veličina i oblik znakova su propisani Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji (obično se nazivaju smeđi znakovi). Učinci turističkih putokaza i znakova su povećanje turističkog prometa i potrošnje duljim zadržavanjem turista, podizanje općeg dojma kod inozemnih turista, poboljšanje opće kvalitete života u pojedinom gradu te povećanje atraktivnosti kvalitetno obilježenih područja.


Stvaranjem pristupne staze uz kolosijek u kolodvoru u kolodvoru Split sve do plaže Bačvice stvorila bi se nova prijevozna atrakcija. U ovisnosti o interesu turista za pristupnu stazu mogao bi se organizirati i mali turistički vlak za prijevoz od kolodvorske zgrade Split do plaže Bačvice.Autor: Dražen Kaužljar

Foto: Internet / Dražen Kaužljar

56 views0 comments
bottom of page