*
top of page

Ti si moj otkazani let..

Često putujete avionom? Što napraviti u slučaju da vam je let odgođen ili otkazan?


Let vam je otkazan ili odgođen na nekoliko sati, bilo krivicom avionske kompanije ili višom silom, vi imate prava koja možete i trebali bi ih iskoristiti. Nama se taj slučaj dogodio u lipnju ove godine.


Nadamo se da će vama ovaj tekst pomoći da budete upućeniji u ono što možete i trebate napraviti. Naime naš let iz Frankfurta u Zagreb je bio otkazan na 24 sata bez navedenog razloga. Odgovor na to pitanje nismo nikada dobili. Ni sami nismo znali naša prava u tom trenutku tako da nam nije bilo poznato što trebamo napraviti. Službenica na Lufthansinom šalteru (jer sa njima smo ugovorili let) nam je rekla da imamo pravo na noćenje o njihovom trošku te smo dobili Voucher za hotel, večeru i doručak. I sutradan, Vouchere za ručak i večeru na aerodromu, obzirom da se radilo o kasnom letu.


Slijedeći dan ukrcali smo se redovito na avion i sretno stigli doma.


Nakon povratka doma Google je učinio ostalo. Malo smo istražili prava koja putnici imaju i došli do bitnoga, sve je pokriveno sa “REGULATION (EC) No 261/2004“.


U skladu s "Regulativom Europske unije 261/2004/EC" i odredbama "Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98 i 63/08) u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili duljeg zakašnjenja u zračnom prijevozu", ako je vaš let otkazan ili je kasnio, ili vam je uskraćen ukrcaj na let za koji ste imali valjanu rezervaciju, temeljem gore navedene regulative imate određena prava kako slijedi:

Opseg

Ovdje navedena pravila primjenjuju se:

- na putnike koji putuju iz zračne luke smještene unutar Europske unije, odnosno države potpisnice *ECAA Sporazuma i na putnike koji putuju iz zračne luke smještene u trećoj državi u zračnu luku unutar Europske unije, odnosno neke od država potpisnica ECAA Sporazuma, osim ako isti nisu primili beneficije ili kompenzaciju i nije im pružena pomoć u toj trećoj zemlji

- samo ako imate potvrđenu rezervaciju za let

- samo ako se prijavite za let najmanje 45 minuta prije objavljenog vremena polijetanja, nije li drukčije naznačeno (osim u slučaju otkazivanja leta)

- samo ako vaša karta nije besplatna ili kupljena sa popustom koji nije dostupan javnosti na letovima


Kašnjenje

Kašnjenje je polijetanje zrakoplova nakon planiranog vremena prema redu letenja: - 4 sata za letove duže od 3500 km

- 3 sata za letove dužine između 1500 i 3500 km te letove unutar Europske unije duže od 1500 km

- 2 sata za letove do 1500 km


Očekuje li se dulje kašnjenje leta, putnici imaju pravo na skrb tijekom čekanja. To uključuje: - besplatne obroke i piće u razumnom odnosu s vremenom čekanja

- hotelski smještaj ako je potrebno

- dva kratka telefonska poziva, telefaks ili slanje poruke putem e-pošte

- u slučaju kašnjenja duljeg od 5 sati imaju pravo na povrat novca za neiskorištene dijelove karte


Uskraćen ukrcaj

Ako vam je zbog prevelikog broja putnika na letu za koji imate rezervaciju uskraćen ukrcaj, dobrovoljno ili nedobrovoljno:

- imate pravo na skrb i povrat novca kao što je navedeno u prethodnom odlomku o zakašnjenju

osim toga ostvarujete pravo i na preusmjeravanje po sličnim uvjetima na najraniji let do vašega konačnog odredišta

- ovisno o raspoloživosti sjedala, možete se umjesto toga odlučiti na preusmjeravanje na let do vašeg konačnog odredišta na neki kasniji datum koji vam odgovara, ali tada sami snosite trošak hrane, smještaja i prijevoza

- ako vam je uskraćen ukrcaj protiv vaše volje, također ostvarujete pravo i na naknadu.


Naknada će biti plaćena u gotovini, bankovnom doznakom na račun, ili, ako je to putniku prihvatljivo putem MCO-a (Voucher). Iznos naknade ovisi o dužini redovitog leta ili alternativnog leta koji vam je predložen.

Naknada iznosi: a) 250 eura za letove do 1500 km b) 400 eura za letove od 1500 do 3500 i c) 600 eura za letove osim onih pod a) i b)

Ako vam je ponuđen alternativni let, a vrijeme slijetanja tog leta u odnosu na Vaš let ne prelazi a) dva sata za letove do 1500 km b) 3 sata za letove između 1500 i 3500 km te više od 1500 km za letove unutar Europske unije c) 4 sata u odnosu na sve druge letove

gore navedeni iznosi naknade umanjiti će se za 50 posto (50 %), tj. 125 eura, 200 eura i 300 eura.

Otkazivanje leta

Ako vam je otkazan let za koji imate valjanu rezervaciju, također imate pravo na preusmjeravanje, skrb, povrat novca i naknadu kako je navedeno. Ali ako je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, čak i ako su poduzete sve razumne mjere, putnik ne ostvaruje pravo na financijsku naknadu ali zadržava ostala gore navedena prava. Jednako je tako i ako je putnik obaviješten o otkazivanju leta: najmanje 14 dana prije polaska prema redu letenja od 14 do 7 dana prije polaska prema redu letenja te ako je putniku ponuđen alternativni let kod kojega je vrijeme polaska najviše dva sata prije prvotnog vremena polijetanja, a neće prouzročiti kašnjenje na konačno odredište više od 4 sata od planiranoga prvotnog vremena slijetanja manje od 7 dana prije vremena polaska prema redu letenja, a putniku je ponuđen alternativni let kod kojega je vrijeme polaska najviše jedan sat prije prvotnog vremena polijetanja, a neće prouzročiti kašnjenje na konačno odredište više od 2 sata od planiranoga prvotnog vremena slijetanja. Izvanredne okolnosti uključuju loše vremenske uvjete, političku nestabilnost, štrajkove, sigurnosne rizike, neočekivane probleme koji mogu utjecati na sigurnost leta.

Kako zatražiti naknadu

Da biste zatražili naknadu za uskraćeni ukrcaj, kontaktirajte predstavnika u zračnoj luci ili Službu za korisnike aviokompanije s kojom imate ugovoreni let. Osoba koja podnosi zahtjev mora biti među putnicima na letu.

Podnositelji zahtjeva trebaju navesti svoje ime i adresu, imena drugih putnika u čije ime podnose zahtjev i njihove adrese, šifre rezervacija i podatke o otkazanom letu te točne bankovne podatke.

Da biste zatražili povrat novca za neiskorištene segmente leta ili naknadu za ostvareni dio leta, kontaktirajte poslovnicu u kojoj je karta kupljena. Ako ste kartu rezervirali preko interneta, trebate na web stranici potražiti podatke za kontakt. Pisanim putem pošaljite svoje ime i podatke za kontakt, broj karte, šifru rezervacije, broj leta, datum i podatke o zahtjevu koji podnosite, kao i popratne dokumente (npr. neiskorištene kupone karte).

* ECAA SPORAZUM znači Sporazum o Europskom zajedničkom zračnom prostoru- mnogostrani sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Republike Kosovo o uspostavi Europskoga zajedničkoga zračnog prostora.

Arbitražno tijelo

Važne informacije glede svih primjedbi u vezi propisa (EZ) 261/2004 i (EZ) 1107/2006, koje su u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) 261/2004 i člankom 19. Uredbe br. 542. iz 2015.g., “Alternativno rješavanje sporova“ u potrošačkim sporovima (nadležna tijela i informacije) Ako ste nezadovoljni konačnim rješenjem predmetnog zahtjeva od strane nadležne službe prijevoznika, ako niste dobili odgovor na zahtjev dva mjeseca ili u slučaju bilo kakvih pritužbi u vezi provedbe tih propisa, možete se obratiti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (CCAA) na linku: http://www.ccaa.hr/hrvatski/obrazac-za-prigovor_162/

Platforma za online rješavanje sporova kojom upravlja Europska Komisija je sada na raspolaganju za pristup alternativnom rješavanju sporova (ADR) kod potrošačkih pritužbi. Molimo slijedite link: http://ec.europa.eu/odr


Ukoliko ste lijeni sami izboriti se za svoja prava, postoji nekoliko agencija koje ćete pronaći na netu i koji će umjesto Vas izboriti Vaša prava. Naravno, uz naknadu od 25%.Uredila: Sanja Paić

Foto: jeshoots-unsplash


59 views0 comments
bottom of page