*
top of page

Sreću potraži...

Na kraju školske godine, profesori su dali balon svakom studentu koji ga je morao napuhati, napisati ime i baciti u hodnik. Profesori su pomiješali sve balone.Studenti su dobili 5 minuta da pronađu vlastiti balon. Unatoč napornom traženju, nitko nije pronašao svoj balon, samo je nastala gužva, buka, a i svi su smetali jedni drugima.


Tada su profesori zaustavili studente i rekli im da uzmu prvi balon koji su pronašli i predaju ga osobi čije je ime na njemu napisano. U roku od 5 minuta svatko je imao svoj balon.


Profesori su studentima rekli: "Ovi baloni su poput sreće. Nikad je nećemo naći ako sebično tražimo samo svoju, ali ako nam je stalo do tuđe sreće... pronaći ćemo i svoju.Izvor: internet

Foto: Unsplash / Adi Goldstein

9 views0 comments
bottom of page