*
top of page

Sigurnosni sustavi u tramvajskom prometu

Updated: Jun 28, 2019

Glavni oblik javnog prijevoza u Zagrebu je tramvajski promet. Zbog velikog broja osobnih vozila javljaju se zagušenja na cestovnoj mreži. Zagušenja uzrokuju vremenske i financijske gubitke te povećanje buke i emisija štetnih tvari.

Kako bi se smanjili negativni utjecaji zagušenja, potrebna je promjena modalne raspodjele gradskih putovanja s osobnog vozila na održive oblike prijevoza. Najkompleksniji problem gradskog prijevoza predstavlja skup međusobno povezanih sastavnica koje se mogu razvrstati u tri glavne kategorije zagušenost, mobilnost i  vanjski utjecaji.


Strategije kojima se pokušava destimulirati korištenje automobila obuhvaćaju naknadu za upotrebu cestovnih mreža, posebne naplate vožnje kroz centar grada te ograničavanje broja vozila. Posebno je važan razvoj biciklističke infrastrukture koja odgovara standardima i potiče građane na zdrav život.

Isto tako, tramvaji bi trebali imati ugrađen poseban sustav koji bi kontinuiranim snimanjem zabilježio svaku situaciju, a time i prometne prekršaje za koje je propisana novčana kazna (vožnja žutim trakom, parkiranja na tračnicama ili uz tračnice čime se ometa odvijanje javnog gradskog prometa što rezultira kašnjenjima i kršenjima voznih redova).

Poštovanje tramvajskoga prometa od velikog je značaja jer ima izravan utjecaj na vrijeme vožnje i putovanja. Tada prosječna brzina sustava raste, postiže se točnost i pouzdanost voznih redova, stabilnija frekvencija vozila te je moguće smanjiti broj potrebnih vozila u radu. Upravo tim sustavima može se utjecati na poštivanje žutih traka i prioritet tramvajskoga prometa.


Autor: Ivan Rikard Belančić, MSc sigurnosti i kriminalistike, univ. bacc. ing.traff

Ilustracije: Ivan rikard Belančić

Izvor: Stručni skup: Sigurnost nemotoriziranog prometa i planiranje održive mobilnosti, Zagreb, 2019.


281 views0 comments
bottom of page