*
top of page

Rješavanje prometa na dionici Hallerove aleje od Vrazove do ulice Ratimira Hercega u Varaždinu

Updated: Dec 1, 2020

Metodološki pristup u izradi našeg projekta je veoma kompleksan, stoga postoje dvije metodološke cjeline od kojih se prva odnosi na prometnu analizu postojećeg stanja, a druga na prometnu terapiju kako bi se zadovoljila prometna potražnja u vremenu i prstoru.


Analizom su obuhvaćeni prostorni planovi i projekti vezani za postojeće stanje i razvitak prometne infrastrukture, među kojima su: Generalni urbanistički plan grada Varaždina, Odluka o uređenju prometa i Plan urbane mobilnosti. S aspekta svih triju navedenih prostornih planova, pristupljeno je rješenju koje osigurava više prostora za pješake i bicikliste, rješenju pomoću kojeg se pristupa zoni smirenog prometa i odgovarajućim mjerama za ostvarenje istog, ali i rješenju pomoću kojeg se povećava sigurnost u prometnom sustavu  i to izradom odgovarajućih elaborata i implementacijom različitih mjera za smirivanje prometa i brzine kretanja vozila.


Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se trenutno u Hallerovoj aleji nalazi 6 srednjih škola, Geotehnički fakultet i učenički dom koji zajedno broje 5.238 učenika i studenata. S druge strane, mjerenjem razine buke na određenim točkama aleje utvrđeno je da srednja razina buke po danu i navečer prelazi granicu od 70 dB, a studije pokazuju da to može biti uzrok različitim smetnjama (depresija, srčani udar i sl.).


Dvije godine unatrag provedena je anonimna anketa na području grada Varaždina u svrhu dobivanja mišljenja o postojećem stanju prometa u kojoj se većina ispitanika složila oko dvije činjenice – nesigurnost pješaka i biciklista te nekvalitetna mreža biciklističkih traka i staza. Što se tiče protoka prometa, organizirano je brojanje prometa u dva termina. U jutarnjem terminu, tj. od 7-8 sati u aleji se nalazilo 262 vozila od kojih je njih 52-oje prošlo (ulaz-izlaz), dok je njih 210 parkiralo vozilo na za to predviđena mjesta. U popodnevnom terminu, tj. od 15-16 sati alejom je prošlo 179 vozila (ulaz-izlaz), dok se njih 72-oje zaustavilo na određenim točkama u aleji. U oba termina ulicom je prošlo cca 360 pješaka.


Prijedlozi prometnih rješenja povezuju lijevu stranu, odnosno varaždinsko groblje i zelenu površinu, s desnom stranom na kojoj se nalazi stara gradska jezgra i pješačka zona.

Prvi prijedlog odnosi se na jednu razinu plohe i djelomično zatvaranje Hallerove aleje, tj. da bude zatvorena od strane Vrazove ulice, a otvorena od ulice Ratimira Hercega samo u dvije svrhe – posao i dostava.


Druga ideja je da vikendom i u sklopu održavanja različitih manifestacija ona bude potpuno zatvorena. Drugi prijedlog ne zatvara Hallerovu aleju ni s jedne strane, već se rješenje odnosi na uzdignutu plohu iz strane Vrazove ulice koja upozorava vozače da ulaze u zonu smirenog prometa i da brzinu kretanja vozila prilagode brzini hoda pješaka čime bi pridonijeli različiti „namještaji“ na kolniku kao prepreka vozaču u svrhu nemogućnosti postizanja velike brzine.  Izradom CBA (cost-benefit analysis) prometnih rješenja uzeti su u obzir mogući troškovi i štete, ali i koristi koje bi projekt pružio. Konačna ocjena projekta je vrlo dobar gdje smo zaključili da rješenja opravdavaju isplativost ulaganja u sam projekt. Glavni izvor financiranja je EU, odnosno Paket urbane mobilnosti koji financijska sredstva dodjeljuje gradovima za provedbu čistog i održivog prijevoza.

Autor: Nives Domjan

Ilustracije: Nives Domjan

61 views0 comments
bottom of page