*
top of page

Prvi korak: Oslikavanje stajališta Trnava u Dubravi

Krenuli smo!

Oslikavanje stajališta Trnava u Dubravi prvi je korak u mnoštvu „KORAKA KOJI ČINE RAZLIKU & STAV KOJI SE IZDVAJA U MNOŠTVU DRUGIH“, a koji se odnosi na edukativno - preventivni projekt “HOBOTNICA SA STAVOM” safety.guru INSTITUTA o sigurnom i zdravom načinu kretanja u prometu prvenstveno studenata kampusa Borongaj i učenika koji na svakodnevnom putu do škole prelaze preko pruge. HŽ Infrastruktura podržala je oslikavanje stajališta.

Mnogi su nas pitali tko i kako. Rad potpisuju zagrebački grafiteri, od kojih je jedan Karlo Plahinek, akademski slikar. Rad je pomalo dječji, ali takva je i bila zamisao, da se približimo djeci i mladima koji svakodnevno prelaze preko pruge na putu od kuće do škole / fakulteta.

Nisu zanemarive brojke koje znamo - da Kampus obuhvaća 4.500 studenata te da su 128 osnovnoškolaca iz Resnika polaznici OŠ “M.J. Zagorka” koja je sa druge strane pruge.

Ovaj rad je nastao upravo zbog njih.

#mislimdaklepostojim #promet #sigurnost #kultura #psihologija #vjub #hobotnicasastavom #koracikojičinerazliku
Autori: Dražen Kaužljar i Sanja Paić


47 views0 comments
bottom of page