*
top of page

Prometni i turistički znakovi uz prugu

Updated: Feb 11, 2021

Kad je u pitanju cestovna prometnica svi smo se već navikli na prometnu signalizaciju (sustav za vođenje prometa), a sve se više navikavamo i na turističku signalizaciju (sustav za informiranje turista). To je logično jer smo većina vozači.Za kretanje turista i njihovo snalaženje u prostoru, pravovremeno, svrsishodno i istinito informiranje na cestovnoj mreži vrlo je važan dio ukupnog turističkog doživljaja i za uspješnu valorizaciju turističke destinacije i atrakcije. Turistička i ostala signalizacija namijenjena je informiranju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naseljenom mjestu. Sadržaj, boja, veličina i oblik znakova su propisani Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji (obično se nazivaju smeđi znakovi).


Autor knjige „Turizam i promet“ Siniša Horak tako prepoznaje višestruke učinke postavljanja turističke signalizacije u turističkoj destinaciji i izvan, a četiri su mu najvažnija:

- povećanje turističkog prometa i potrošnje duljim zadržavanjem turista zahvaljujući ponudi zanimljivih i poticajnih sadržaja,

- podizanje općeg dojma kod inozemnih turista o Hrvatskoj kao turističkoj zemlji i poticanje razvoja do sada turistički zapostavljenih dijelova Hrvatske,

- poboljšanje opće kvalitete života u pojedinom gradu ili mjestu te porast svijesti o vlastitim vrijednostima,

- povećanje atraktivnosti kvalitetno obilježenih područja za inozemna i domaća ulaganja.


Kad je u pitanju željeznička infrastruktura situacija je značajno drugačija. Prometna signalizacija, koja se tiče voznog osoblja detaljno je propisana, a što se tiče putnika tu u prvi plan dolaze ploče s nazivima službenih mjesta. One su propisane u Pravilniku o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge RH-600, čl. 66. (Isticanje naziva kolodvora i stajališta):

(1) Na peronu, kolodvorskoj zgradi ili na drugom prikladnom mjestu mora biti na više mjesta istaknut naziv kolodvora odnosno stajališta, dobro vidljiv iz vlaka.

(2) Tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati natpisi naziva kolodvora i stajališta propisuju se posebnim propisima kojima se uređuje građevinski infrastrukturni podsustav.


Kod željezničkih kolodvora ploče se postavljaju sa svake strane na ulazu u kolodvor i na kolodvorskoj zgradi. Na stajalištima se ploče postavljaju na samom stajalištu. Na području kolodvora ili uz željezničku infrastrukturu ne postoji nikakva turistička signalizacija. Bilo bi zanimljivo putniku ponuditi što od kulturnih, povijesnih, prirodnih i turističkih znamenitosti te ostalih objekta i sadržaja ima u blizini željezničkog kolodvora ili stajališta. Isto tako nema niti turističkih obavijesti unutar samih kolodvorskih zgrada koje bi turiste usmjerile u pravom smjeru prema određenoj turističkoj atrakciji u naselju. Ono što najčešće možemo vidjeti su prošarane ploče s nazivima službenih mjesta.


Uz malo dobre volje, jednog dana bi ploče s nazivima službenih mjesta uz prugu mogle postati prometne, turističke i umjetničke atrakcije. Isplati se.Autor: Dražen Kaužljar

Foto: Dražen Kaužljar

77 views0 comments
bottom of page