*
top of page

Problem...

Na putu prema studentskom Kampusu na Borongaju, ako dolazimo sa sjeverne strane, neminovno nas dočeka željeznička pruga koju moramo prijeći ako želimo stići u Kampus. Pruga koja je nekad spajala prigradska mjesta sa gradom, danas u sredini naselja, postaje problem i izazov, kako i otkuda pravilno i brzo stići na drugu stranu prema Kampusu. Sa strane zapada nalazi se željezničko stajalište Maksimir, sa strane istoka željezničko stajalište Trnava, a koji su međusobno udaljeni oko 2km. Gotovo u sredini i po vertikali nalazi se u smjeru juga Kampus, a sa sjeverne strane pruge i stajalište ZET-a.


Današnje generacije studenata vole svaku svoju slobodnu minutu i često u zadnji čas love predavanje ili pak autobus za povratak kući. Pri tome biraju najkraći put po vertikali prema jugu kroz zaraslo i nepregledno šipražje i utabani zemljani put. Znatiželjom vođeni prošetali smo tim putem kako bi shvatili čari prometnog rizika korištenjem „divljeg“ (nedozvoljenog) željezničkog prijelaza. U 15tak minuta koliko je potrebno od autobusnog stajališta, preko “divljaka” pa do stražnjeg ulaza u Kampus, susreli smo nekoliko studenata koji su potvrdili da čitavo svoje studiranje prolaze tim putem jer im je najkraći...

Postojanje problema utvrđeno je temeljem statistika iz područja sigurnosti željezničkog prometa, ali i svakodnevnog susretanja sa situacijama gdje ljudi hodaju i prelaze preko željezničke pruge. Zbog toga je napravljena preliminarno istraživanje i analiza dionice pruge od Podsuseda do Sesveta. Provedeno je brojanje nedozvoljenih prijelaza preko pruge na „divljim“ prijelazima prema studentskom Kampusu Borongaj. Rezultat je poražavajući i kao takav nas je motivirao da se aktiviramo.


Takva situacija prelazaka ljudi preko „divljih“ prijelaza u zadnjih 5 godina u RH dovela je do smrtnog stradavanja 50 ljudi. Na relaciji od Podsuseda do Sesveta ima više od 30 „divljih“ prijelaza, dok na području između željezničkih stajališta Maksimir i Trnava nalazimo 3 aktivna i 3 pasivna. Kampus Borongaj obuhvaća cca 4.500 studenata različitih fakulteta: Fakulteta prometnih znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Hrvatskog studija i Ekonomskog fakulteta. Ako samo 10% studenata odluči ući u rizik korištenja „divljeg“ željezničkog prijelaza, govorimo o brojci od 450 studenata.

Stava smo i težnje prema “0 nastradalih” u prometu. Rješenje postoji. Samo je potrebna još i dobra volja pojedinih institucija. #mislimdaklepostojim #promet #sigurnost #kultura #psihologija #kampus #borongaj #divljiprijelaz

13 views0 comments
bottom of page