*
top of page

MOBILNI SIGURNOSNI SUSTAV ZA STROJOVOĐE 'MSSS'

U cilju povećanja razine sigurnosti željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj moramo početi od samih sebe kako bi više doprinijeli tom sustavu. Nikako nije dobro bazirati se na jedan segment poslovanja, već je potrebno ulaganje u znanje, inovacije kao i razvoj u regiji kao jedno od načela naše kompanije.


Uz postojeću obnovu, ulaganja i modernizaciju željezničke mreže potrebno je izraditi sustave koji brinu o sigurnosti željezničkog prometa, ali i o našim zaposlenicima odnosno strojovođama koji posao odrađuju profesionalno. Održavanje trenutne, ali promjenjive klime stanja na željezničkoj mreži ovim modelom sustava 'MSSS' Mobilni Sigurnosni Sustav za Strojovođe koji doprinosi većoj sigurnosti, ali i inovaciji.


Sustav je namijenjen za pruge unutar RH po važećem pravilniku za željeznički promet, ali i dodatnih dopuna za uvođenje koje utječu na dodatnu sigurnost u željezničkom prometu.


Posvećenost sigurnosti u ovom segmentu ogleda se i kroz usvojenu Politiku sigurnosti i određivanje godišnjih sigurnosnih kvalitativnih i kvantitativnih ciljeva putem Operativnog plana provedbe Politike sigurnosti na razini države. Dodatak takvoj vrsti plana treba dodatno pojačati od strane drugih sudionika koji su van tog zatvorenog sustava kao Enna Transport koja se bavi željezničkim cargo prijevozom te bi ista doprinijela sustavu sigurnosti te ovu inovaciju preporučila i drugim korisnicima željezničke mreže.


Mobilni Sigurnosni Sustav za Strojovođe 'MSSS' je jedinstven sustav za sigurnost željezničkog prometa.


Sustav može raditi kao aplikacija koja je sinkronizirana s voznim redom vlakova za željezničku mrežu u RH. Sustav je jednostavan za korištenje preko sučelja android. Sama aplikacija bi radila na principu GPS- a i zadane mreže ili samo mreže koja je unaprijed unesena sa svim bitnim parametrima.


Unosom podataka vezanih za 'vlak' kao što su broj vlaka, vrsta vlaka, duljina, težina i sl., aplikacija bi strojovođu upozoravala o prometnim signalima i izmjena na mreži kao što su lagane vožnje, radovi, neispravnost signala, promjena brzine itd. Što je vrlo korisno u nepovoljnim vremenskim uvjetima, ali i smanjenje korištenja čitanja voznog reda. Aplikacija bi to uradila to za vas i bila bi Vam 'kopilot' koji bi Vam pružio dodatnu sigurnost tijekom vožnje.


Vozite vlak prekoračenom dužinom i kontejnere kao izvanredna pošiljka, aplikacija bi Vas ranije upozorila na kilometarski položaj koji slijedi kako bi mogli smanjiti brzinu na propisanu prilikom ulaska u tunel, a tako isto kako se ne možete zadržavati u kolodvoru zbog prekoračene duljine vlaka što bi umanjilo posao prometnika na pisanje pisanog naloga SE-3 i vremena strojovođe koji bi se zadržavao na kolodvoru do primitka istog.


Sustav se može koristi na svim lokomotivama te unos podataka bi obrađivali dežurni dispečeri ili prometnici i drugo osposobljeno osoblje.


Pružanje informacija strojovođi o:

- trasi pruge sa svim redovnim brzinama,

- laganim vožnjama,

- ograničenja brzine,

- brzina kroz trenutni kolodvor,

- brzina po vrućinama za trasu Rijeka*

- nailazak na sekcionare,

- nailazak na ŽCP.

- kilometarski položaj (korisno kod izvanrednog događaja zbog točnosti podataka za javljanja dispečeru),

- položaj svih signala,

- trenutni pad ili uspon,

- žuti lopar,

- baliza,

- dolazak na kolodvor, stajalište, rasputnicu - Informacije o zatvoru pruge...

Ovo su samo neke od prednosti ovog sustava koji bi strojovođi omogućio bolji i sigurniji pregled na pruzi tijekom vožnje za učinkovitost sigurnosti na željezničkom prometu. Svaka potrebna informacija bila bi prikazana kako bi se mogla odbiti svaka nesigurnost na pruzi kod strojovođe. Učinkovitost kod strojovođa koji nemaju položeno za određenu trasu pruge.


Sučelje ima jednostavni prikaz s mogućnošću biranja pozadine dan/noć i mnoštvo potrebnih informacija koje su bitne tijekom vožnje za strojovođu kao što su prethodno navedene u opisu informacija.

U vremenu nadolazećih nesmotrenosti trećih osoba i dalje čini značajan udio uzroka nastanka nesreća kao i nepridržavanja prometnih propisa ili nesmotrenog ponašanja unutar željezničkog područja, ovakav sustav upravo može doprinijeti suprotno. Jer svima nama zajedno je bitno sigurno odvijanje prometa u željeznici i olakšavanje rada strojovođa što dodatno doprinosi sigurnosti i zadovoljstvu u odvijanju posla. MSSS je učinkovit i jednostavan za korištenje. U anketi među ispitanim strojovođama njih 100% je podržalo uvođenje ovog modela.


U željezničkom prometnom sustavu, kao umjetno stvorenom sustavu koji utječe na okolinu, sigurnost željezničkog prometa se označava kao pojam isključivanja štetnih ili konfliktnih situacija, pojava ili događaja u odvijanju prometa. Kao što je poznato, željeznički promet je definiran tehnološkim procesom, koji podrazumijeva određenu regulaciju prometa. A Sigurnost je najveća moguća vjerojatnost da će cjelokupni prometni sustav ili određeni njegov podsustav sigurno funkcionirati, uz unaprijed određene radne uvjete. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do pojave ugroženosti pravilnog odvijanja željezničkog prometa ovaj će sustav obavijestiti strojovođu.Autor: Ivan Rikard Belančić

Foto / Ilustracija: Ivan Rikard Belsnčić

332 views0 comments
bottom of page