*
top of page

“Hobotnica sa stavom - Budi kao ja!” u 3. sezoni

Updated: May 19, 2021

U sklopu redovite ONLINE nastave na kolegiju “Sigurnost prometnica i terminala”, studija Menadžment poslovne sigurnosti na Libertas međunarodnom sveučilištu, za 20-tak studenata održano je predavanje na temu „Hobotnica sa stavom-Budi kao ja!”.


Ovo je treća godina provedbe projekta i usmjerena je dizanju svjesnosti o problemima s kojima se susreću gluhe osobe u prometu. S obzirom da se kolegij “Sigurnost prometnica i terminala“ bavi sigurnošću cestovnog i željezničkog prometa, svrha ovog predavanja bila je usmjeravanje razmišljanja prema preventivnoj sigurnosti i to studenata kao:

• sudionika u prometu

• budućih stručnjaka zaduženih za sigurnost prometa.Isti dan studenti su upoznati sa „Stanjem sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj tijekom 2020. godine“ te su na taj način povezani uzroci prometnih nesreća s preventivnim akcijama.

Zainteresirani studenti dobili su mogućnost snimanja video na kojem će moći znakovnim jezikom prikazati poruku „Ne mobitelu u prometu!“


Studenti su u anketnim listićima na sljedeći način se izjasnili o održanom predavanju:

• Konstantno ponavljanje i naglašavanje sigurnosti u prometu pogotovo kada je riječ o mobitelima…

• Zanimljiva prezentacija o mobitelima u prometu iz koje se moglo puno toga naučiti

• Nova osoba kao predavačica je preusmjerila nastavu s klasičnog predavanja na zanimljivo izlaganje

• Zanimljiva tema koja potiče na razmišljanje

• Prethodni sat je bio jedan od najzanimljivijih jer smo proučavali temu koju ja obrađujem i gdje sam saznala još novih informacija (prezentacija o Hobotnici sa stavom)

• Zanimljiva i poučna tema s nizom korisnih informacija o korištenju mobitela u prometu

• Predavanje koje potiče na razmišljanje u prometu
Edukacija: „Hobotnica sa stavom-Budi kao ja!“

Vrijeme realizacije projekta: 13. svibnja 2021., 17:00 do 18:00

Mjesto provedbe projekta: ONLINE, Libertas međunarodno sveučilište, studij Menadžment poslovne sigurnosti

Predavači: Dražen Kaužljar / Sanja Paić

Sponzor: safety.guru INSTITUT

11 views0 comments
bottom of page