*

Hobotnica je osvojila internet

Updated: Dec 6, 2020


U sklopu redovite ONLINE nastave na kolegiju “Sigurnost robnih tokova”, studija Menadžment poslovne sigurnost na Libertas međunarodnom sveučilištu održano je predavanje na temu „Hobotnica sa stavom!“.S obzirom da se kolegij Sigurnost robnih tokova više temelji na tehničkoj, odnosno normativnoj sigurnosti, svrha ovog predavanje bila je usmjeravanje razmišljanja prema preventivnoj sigurnosti i to studenata kao:

·         sudionika u prometu

·         budućih stručnjaka zaduženih za sigurnost prometa.

Zainteresirani studenti za uspomenu su dobili majicu, stickere i promotivni letak „Hobotnice sa stavom!“.

#budikaohobotnica #hobotnicasastavom #pozitivanstavuprometu


Edukacija: „Hobotnica sa stavom!“

Vrijeme: 22. listopada 2020., 18h-19h

Mjesto: ONLINE, Libertas međunarodno sveučilište, studij Menadžment poslovne sigurnosti

Predavač: Dražen Kaužljar

Sponzor: safety.guru INSTITUT

25 views0 comments

Kontaktiraj nas

Adresa. 

safety.guru INSTITUT, PAVLA LONČARA 12, 10360 Zagreb, CROATIA

Tel.

+385 92 301 9835 

+385 99 307 0408

Novosti.

  • Facebook Safety Guru
  • Instagram Safety Guru
  • Linkedin Safety Guru