*
top of page

Energija teče u pravcu u kome je usmjerena pažnja...

Koncept energije koja teče tamo gdje je usmjerena pažnja, znači spoznati na što smo fokusirani i mudrost odabira fokusa, jer sve čemu poklanjamo svoju pažnju dobiva našu energiju i akumulira je. Za ostvarivanje svojih snova moramo ostati fokusirani na ciljeve.


Misija Instituta podrazumijeva socijalno prihvatljivo ponašanje korisnika i dionika prometnog sustava / smanjenje broja nesreća, ozlijeđenih i stradalih / težnja ka „0 nesreća i stradalih“ / podizanje stupnja prometne kulture / stvaranje pozitivnih stavova o prometu / izgradnja uzajamne tolerancije / promjena stečenog netočnog ili negativnog stava / razvijanje solidarnosti, ljudskih i etičkih odnosa / razvijanje svijesti o potrebi očuvanja ljudskog zdravlja i života / razvijanje svijesti o zaštiti okoliša.

Najvažniji prioritet za sigurnost je svaki POJEDINAC koji sudjeluje u prometu. Najviši standardi sigurnosti u prometu (uz tehnološku logistiku) mogu se postići ako pojedinac sam sebe stavi u središte aktivnosti – preuzme osobnu istinsku odgovornost za svoju sigurnost i sigurnost drugih.Autor: Sanja Paić

Autor citata: Tom Best

Foto: Unsplash / Miguel Bruna

43 views0 comments
bottom of page