*
top of page

Biciklistička staza Sava – Medvednica

Udruga Zelene i plave Sesvete uputila je Gradu Zagrebu projektnu ideju biciklističke staze rijeka Sava – Vugrovec, ukupne dužine oko dvanaest kilometara.


Prijedlog se zasniva na osnovnoj ideji o povezivanju Medvednice s rijekom Savom zelenim koridorom koji bi, osim visoke ekološke i krajobrazne vrijednosti, omogućavao smještaj sadržaja javne namjene.


Predložena pješačko-biciklistička staza najvećim bi dijelom pratila smjer korita potoka Vugera.Kada govorimo u okvirima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, bitno je istaknuti načelo cjelovitosti biciklističke infrastrukture. Sukladno Pravilniku, biciklistička infrastruktura trebala bi težiti cjelovitosti i izravnosti, a koja se osigurava međusobnim povezivanjem biciklističkih prometnih površina u biciklističku mrežu i njihovom integracijom u cestovnu mrežu.


S obzirom na to je sesvetska biciklistička infrastruktura na margini razvoja Grada Zagreba, u njenom kontekstu ne možemo govoriti niti o cjelovitosti, niti o umreženosti. Ovom stazom ostvarila bi se upravo oba načela.


Izravnim spojem na buduću biciklističku magistralu Greenway ostvarila bi se povezanost s Gradom Zagrebom. Predložena staza prolazi središtem Sesveta u kojem živi te kojem gravitira najveći dio Sesvećana.


Naravno, pritom je potrebno razvijati i druge biciklističke pravce, no ovom stazom ostvario bi se značajan korak u povezivanju Sesveta s ostatkom Grada te napravio iskorak u povezivanju juga i sjevera (trenutni dominantni pravci su zapad-istok).


Kao dio cjelovitog rješenja povezivanja rijeke Save i Medvednice, udruga predlaže sljedeće:


 1. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od savskog nasipa do Ivanjorečke ceste, kao spoja postojeće biciklističke infrastrukture s budućim magistralnim pravcem Greenway, ukupne dužine oko 1,5 kilometara,

 2. Rekonstrukciju i usklađivanje postojeće biciklističke infrastrukture od Ivanjorečke ceste do Slavonske avenije te uz Ulicu Ljudevita Posavskog s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi, ukupne dužine oko 2,5 kilometara,

 3. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Ulice Ljudevita Posavskog od kontaktne točke s Vuger potokom do željeznice, ukupne dužine oko 350 metara,

 4. Izgradnju pješačko-biciklističkog vijadukta preko željeznice i spoja s budućim intermodalnim čvorištem u Sesvetama,

 5. Rekonstrukciju postojeće staze uz Vuger potok i usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, ukupne dužine oko 1,5 kilometara,

 6. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od rasadnika Brestje do dobrodolskog kanala, ukupne dužine oko 1 kilometar,

 7. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od dobrodolskog kanala do Dobrodolske ceste u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1 – 1,3 kilometara,

 8. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Dobrodolske ceste do Vugrovca Donjeg korištenjem postojećih puteva javnog dobra, ukupne dužine oko 1,7 kilometara,

 9. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Vugrovca Donjeg do crkve u Vugrovcu, u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1,7 – 1,9 kilometara.

Osim glavnog kraka, koji bi izravno povezivao Vugrovec i rijeku Savu, udruga predlaže uređenje odvojaka manjeg mjerila koji bi povezali pokrajnje dijelove Sesveta na koje se staza oslanja:


 1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze Ljudevita Posavskog – potok Reka – željeznička postaja Sesvetska Sopnica,

 2. Uređenje Ulice Ivana Keleka s ciljem usporavanja automobilskog prometa te usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi. Ova cesta predstavlja glavni dijagonalni pravac prema postojećem i budućem središtu Sesveta.

Uz stazu  je potrebno izgraditi veći broj odgovarajućih odmorišta i stajališta te izraditi putokaze radi lakšeg kretanja u prostoru te priključivanja u mrežu biciklističkih staza.


Stazu je potrebno povezati s postojećim sadržajima u prostoru. Uz stazu je potrebno ostvariti adekvatno krajobrazno uređenje, pri čemu će stazu cijelom dužinom pratiti drvored ili drugi prihvatljivi oblici visokog raslinja te krajobrazno uređenje uz prateće sadržaje te potok Vuger. Na razdaljinama od maksimalno 300 m potrebno ostvariti spojeve na biciklističku stazu i prijelaze preko Vuger potoka.


U prilogu se nalaze fotografije navedene rute:


Ljudevita Posavskog – potrebno usklađivanje staze s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi.

Potok Vuger u blizini rasadnika Brestje.

Dobrodol – postojeći sadržaji.


Staza bi imala brojne funkcije, od kojih možemo istaknuti: rekreativnu, ciklo-turističku te onu u okviru održive urbane mobilnosti.


U ekološkom smislu stvorila bi koridor za povezivanje Medvednice i Save kao jedinstvenog prirodnog sustava. 

Imovinsko-pravni odnosi i postojeća infrastruktura omogućuju njezinu jednostavniju realizaciju, a njezinim ostvarenjem mogao bi se istaknuti kulturno-povijesni značaj sesvetskog prostora (Rimska cesta).


Predložena staza bila bi od iznimnog značaja za brojne Sesvećane, stoga se nadamo da će Grad Zagreb prepoznati ovaj prijedlog projekta.
Uredila: Sanja Paić

Izvor: zeleneiplavesesvete.com


67 views1 comment
bottom of page