*
top of page

Ako naiđete na ozlijeđenu životinju u prometu..

Updated: Aug 22, 2019

Ako naiđete na ozlijeđenu životinju, odvedite je veterinaru .

Troškove liječenja snosi vlasnik.

Ukoliko je on nepoznat, trošak liječenja snosi lokalna jedinica samouprave.


Zakon o zaštiti životinja :

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 7.

(1) Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena.

(3) Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje, troškove iz stavka 2. ovoga članka snosi vlasnik.


Svaki veterinar dužan je pružiti pomoć ozlijeđenoj životinji.

Nakon pružanja veterinarske pomoći, ozlijeđena životinja ne smije se izbaciti na ulicu.

Jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) dužna je osigurati smještaj.


Zakon o zaštiti životinja:

Jedinice lokalne samouprave

Članak 62.

(1) Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

(2) Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.

(3) Sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem osobe iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona koje se nalazi na području jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je smještena jedinica lokalne samouprave.

(5) Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

(6) Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.


Zakon je jasan, no većina gradova i općina još uvijek ništa ne poduzima da se Zakon počne i primjenjivati.


Izvor: https://www.zakon.hr/z/257/Zakon-o-za%C5%A1titi-%C5%BEivotinja

Foto: Internet

26 views0 comments
bottom of page