*
top of page

O nama

Tko smo mi

ZAŠTO safety guru?

Guru pojam na Sanskrtu znači „vrlo značajan“ i “učitelj“, onaj koji je za učenike nezamjenjiv u njihovoj potrazi za znanjem i putem ka "buđenju", "probuđenosti" iz sna o stvarnosti i sposobnosti sagledavanja stvarnosti kakva ona doista jest.
 

U suvremenom zapadnom korištenju može biti i stručnjak s natprosječnim znanjem i dugim iskustvom u nekom području. Na tom tragu je i naš naziv kao asocijacija da INSTITUT čine ambasadori učenja, promicanja i širenja znanja i spoznaja o važnosti sigurnog i kulturnog djelovanja u prometu, ali i životu uopće.
 

Upravo upotreba Sanskrta pokazuje izlazak iz uobičajenog i uhodanog u novo i poticajno. Nova inovativna snaga, vjetar u leđa prometnoj struci.
 

GU označava duhovno neznanje u kojem se nalazi većina čovječanstva, RU označava svjetlost duhovnog znanja koje rasvjetljava neznanje.
 

Guru je onaj koji rasvjetljava tamu neznanja u čovjeku, a daruje mu duhovna iskustva i znanje.

Vizija & Misija

NAŠA MISIJA: Društveno prihvatljiv vrijednosni sustav u prometu

Naša misija podrazumijeva socijalno prihvatljivo ponašanje korisnika i dionika prometnog sustava / smanjenje broja nesreća, ozlijeđenih i stradalih / težnja ka „0 nesreća i stradalih“ / podizanje stupnja prometne kulture / stvaranje pozitivnih stavova o prometu / izgradnja uzajamne tolerancije / promjena stečenog netočnog ili negativnog stava / razvijanje solidarnosti, ljudskih i etičkih odnosa / razvijanje svijesti o potrebi očuvanja ljudskog zdravlja i života / razvijanje svijesti o zaštiti okoliša.

 

Najvažniji prioritet za sigurnost je svaki pojedinac koji sudjeluje u prometu. Najviši standardi sigurnosti u prometu (uz tehnološku logistiku) mogu se postići ako pojedinac sam sebe stavi u središte aktivnosti – preuzme osobnu istinsku odgovornost za svoju sigurnost i sigurnost drugih.

NAŠA VIZIJA: Povratak u sigurnu budućnost

Promijeniti kut gledanja na vlastiti život, ljudsku povijest, na promet i svijet oko sebe. Biti poticaj i inspiracija za bolji, sigurniji i sretniji život.

Globalna suradnja

Stvaramo jedinstvenu mrežu globalnih partnera, a koji dijele ista razmišljanja,  promišljanja, nastojanja i težnju ka smanjenju prometnih nesreća i stradavanja dionika prometa. 

GLOBALNI MOTO: Misli lokalno, djeluj globalno!

Razmjena i dijeljenje informacija, a koje se uporabom ne troše nego oplemenjuju i kao takve dobivaju novu uporabnu vrijednost na čijim se temeljima gradi novi sustav društvenih vrijednosti.
 

Pažnju usmjeravamo na pojedinca traženjem rješenja, razmjenom iskustava i najboljih  praksi iz cijelog svijeta.

4 Smjera djelovanja

Suvremena tehnička i tehnološka rješenja brže se razvijaju nego što ih čovjek može pratiti. Proaktivnim aktivnostima želimo pojedinca INFORMIRATI, EDUCIRATI, PREVENIRATI; upozoriti na kritična ponašanja i rizike takvog ponašanja, MOTIVIRATI; pokrenuti i potaknuti na ostvarivanje i aktivno sudjelovanje u zajednici i stvaranje sigurnijeg prometnog okruženja.

Naši smjerovi su: PROMET, SIGURNOST, PSIHOLOGIJA I KULTURA; svaki smjer za sebe, ali i kao cjelina u svrhu čovjekovog sigurnog djelovanja u prometnom sustavu.

Zasto Mi
Vizija i Misija
Globalna suradnja

Tko smo mi?

Mi smo tim ljudi, partneri i entuzijasti koji zajednički surađuju 15-tak godina kako bi stvorili moderno, inspirativno i inovativno okruženje za realizaciju budućih projekata u prometnom sektoru, a s naglaskom na promicanje kulture i sigurnosti te čovjeka kao glavnog čimbenika prometnog sustava.
 

Sinergijom različitih domena djelatnosti postižemo uspješnije poslovanje i realizaciju poslovnih aktivnosti.

Suvremena tehnička i tehnološka rješenja brže se razvijaju nego što ih čovjek može pratiti. Proaktivnim aktivnostima želimo pojedinca INFORMIRATI, EDUCIRATI, PREVENIRATI; upozoriti na kritična ponašanja i rizike takvog ponašanja, MOTIVIRATI; pokrenuti i potaknuti na ostvarivanje i aktivno sudjelovanje u zajednici stvaranjem sigurnijeg prometnog okruženja.
 

Naši smjerovi su: PROMET, SIGURNOST, PSIHOLOGIJA I KULTURA; svaki smjer za sebe, ali i kao cjelina u svrhu čovjekovog sigurnog djelovanja u prometnom sustavu.

bottom of page